Athina

Via een asiel is ze bij mensen geplaatst. Dit ging helaas niet goed vanwege haar agressieve gedrag. Daarom woont ze bij ons in de opvang.